02 09 2019 _Shkola performance _Mykhaylo Barabash_performance_ photos by Kostiantyn Smolyaninov 02

Partners and organizers