1 02 09 2019 _Shkola performance _Mykhaylo Barabash_performance_ photos by Kostiantyn Smolyaninov 01

Partners and organizers