4 02 09 2019 _Shkola performance _Mykhaylo Barabash_performance_ photos by Kostiantyn Smolyaninov

Partners and organizers