6 Shkola performacnce 2019_Mykhaylo Barabash_performance_ photos by Kostiantyn Smolyaninov

Partners and organizers