Vasyl Bazhaj Days of performance art in Lviv 02 09 2017 photo by Kostyantyn Smolyaninov

Partners and organizers