Shkola performance 2019_Volodymyr Topiy_ photos by Kostiantyn Smolyaninov 08

Partners and organizers