05 09 2019_Shkola performance _Juriy Shtayda_performance_ photos by Kostiantyn Smolyaninov 03

Partners and organizers